РАБОТОДАТЕЛЯТ МОЖЕ ДА УВОЛНЯВА И ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

РАБОТОДАТЕЛЯТ МОЖЕ ДА УВОЛНЯВА И ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК автор адв. Йордан Даскалов ,  e-mail: office@personal-lawoffice.eu , тел. 0889 967 151; Така нареченото делегиране на работодателска правоспособност, (…)