НОВОТО В КОДЕКСА НА ТРУДА – СЪС СТАЖАНТСКИ ДОГОВОР И БЕЗ РЕВИЗИОННА КНИГА

Трудовият договор за стажуване С измененията в КТ, обнародвани в бр.27 ДВ от 2014 г. влизат в сила и текстовете (…)