Минимална работна заплата за 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВИ РАЗМЕРИ НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА Обн. (…)


ПРОМЕНИ В НАРЕДБА Н-8 от 2005 г., обн. ДВ, бр.100 от 2014 г.

Коментарът е достъпен само за абонати на ПРАВНА КАНТОРА ДАСКАЛОВ