Условия за финансиране на микропредприятия до 25 000 Евро от ББР

Предоставяне на нови микрокредити и микролизинги за бизнеса в размер до 24 999 евро предвижда нова инициатива за индиректно микрофинансиране (…)


Австрийски инвеститори виждат изгода в дуалното обучение

Търговската камара на Австрия подпомага въвеждане на дуалното обучение в България, като Търговското представителство към посолството на Австрия в София (…)


Какво прави Инспекция по труда при злополука?

Според отчета на Инспекция по труда за първите 9 месеца на 2015 г. условията по безопасност на труда са се (…)


НОИ-от януари 2016 г. нов ред за подаване на документи за обезщетения

От началото на яуари 2016 г. ще се прилагат новите правила за представяне на документи относно изплащането на паричните обезщетения (…)


Авансов данък за четвърто тримесечие-само при изрично желание

След промените в ЗДДФЛ, които са в сила от началото на 2015 г., за да бъде удържан авансов данък на (…)


Регистър БУЛСТАТ става публичен и с пълен достъп он-лайн

Това ще се случи от януари 2016 г. Предвидено е от 1 януари следващата година да се прилага приетият на (…)


осигурителни вноски при възстановяване на работа след отменено уволнение

Според разпоредбата на чл. 345, ал. 1 КТ при възстановяване на работник или служител на предишната му работа от съда, (…)


ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ-ПЛАЩАНИЯ В БРОЙ САМО ДО 5000 ЛВ. И ДЕКЛАРИРАНЕ НА КОЛИ И ИМОТИ

По спорните досегашни предложения за деклариране на закупени стоки от регистрирани по ДДС фирми Новият ред за деклариране пред НАП (…)


КОГА ЧИНОВНИЦИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ГЛОБЕНИ, ЗА ТОВА, ЧЕ НИ ГУБЯТ ВРЕМЕТО

Всеки знае, че получаването дори на един документ от държавно ведомство, означава в преобладаващата част от случаите освен заплащане на (…)


Нови изисквания към работещите в БДЖ

В ДВ бр. 76 от 02.10.2015 са обнародвани изменения и допълнения в Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, (…)