Данък „уикенд“ ще задължи и работниците с допълнителни плащания към бюджета

Въведеният данък „уикенд“ за фирмите, при който с ДДС ще се облагат частично вещи фирмена собственост, ако се ползват и (…)


Данък „уикенд“ – опит да бъде наложен еднолично от министъра на финансите

От Министерство на финансите имат намерение тихомълком да въведат скандалният данък „уикенд“. Тъй като министърът на финансите Горанов не успя (…)


Инспекция по труда ще налага „коледни“ глоби на работодатели

ИА „Главна инспекция по труда“ ще проверява дали фирмите, плащат на работниците си възнаграждения, съобразени с минималната работна заплата. В (…)


Колко ще спестят от данъци родителите на непълнолетни деца

Семействата с непълнолетни деца ще ползват ново данъчно облекчение от тази година. Вижте какви са общите правила за ползване и (…)


Новият закон за счетоводството-без задължителен одит за малки предприятия

В брой 95 на Държавен вестник е обнародван новият Закон за счетоводството. Според неговите разпоредби от задължителен финансов одит се (…)


Последните промени в данъчните закони – в противоречие с основни принципи на търговското право

В брой 94 на “Държавен вестник” са обнародвани изменения и допълненения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вече е видно, че всяка (…)


Осигуряване 2016 г. – Нов ред за подаване на документи и изплащане на обезщетения от ДОО

От началото на 2016 г. болничните листове ще се представят пред НОИ чрез електронна система. По тази причина 150 000 (…)