Физическите лица трябва задължително да декларират получените парични заеми в годишната данъчна декларация за 2015 г., ако тези заеми надвишават определена сума. Това изискване не се отнася за банковите кредити.

Паричните заеми, получени през 2015 г. се декларират, само когато общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2015 г. част от тях са непогасени.

На обявяване пред НАП подлежат и всички непогасени остатъци по заеми в периода от 2010 г. до 2015 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015 г. е над 40 000 лв.

Пред НАП физическите лица трябва да обявят не само получените заеми, но и предоставените такива.

Получените или предоставените парични заеми се декларират в отделно приложение към данъчната декларация – Приложение № 11, което е неразделна част от образеца на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица. Годишната данъчна декларация може да бъде изтеглена от интернет сайта на НАП – рубрика „Документи – данъци“. Формулярите се подават до 3 май 2016 г., като декларираният данък за довнасяне по декларацията трябва да бъде внесен в същия срок.