Промени в Кодекса на труда-занижени изисквания за синдикатите

В брой 8 на Държавен вестник от 29.01.2015 са обнародвани промени в Кодекса на труда, отнасящи се до необходимия брой членове, (…)


Данъци и осигуровки 2016 – кои промени са в сила от началото на годината

Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2016 г. В ЗДДС са направени допълнения на нормите, които са (…)


Как се оформят и подават декларации за данък „уикенд

До 14 февруари регистрираните по ДДС компании трябва да декларират данъка за ползваните за лични нужди служебни активи с подаване (…)


Кои данъчни декларации се подават до 1 февруари

Декларациите за последното тримесечие на 2015 г. при удържан авансов данък се подават до 1 февруари. Това се отнася за (…)


За работодатели – какво се прави когато времето е студено

адв. Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Когато зимните температури са екстремно ниски за работодателите законът предвижда и по-високи отговорности към (…)


Екскурзовод – само след изпит и регистрация

В брой 5 на “Държавен вестник” от 19.01.2016 г. e обнародвана Наредба № 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата (…)


Инспекция по труда е събрала глоби за 9,3 млн. лв. Как трябва да постъпят потърпевшите

През 2015 г. наложените от Инспекция по труда санкции на фирми са в общ размер от  9,3 млн. лв. Това (…)


Нови изисквания към инвестиционните посредници

В брой 4 от 15.01.2015 на Държавен вестник са обнародвани промените в Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към (…)


За счетоводители и одитори – промени в НСФО за малки и средни предприятия

В брой 3 на Държавен вестник от 12 януари 2016 г. е обнародвано Постановление № 394 от 30 декември 2015 (…)


Инспекция по труда – кои работодатели ще бъдат най-проверявани през 2016

Главна инспекция по труда обичайно съсредоточава плановите проверки в тези икономически сектори, където има най-чести нарушения. Ето къде се очертава (…)