Законови промени за признаване на чуждестранни съдебни решения

В брой 15 на “Държавен вестник” от 23.02.2016 г. са обнародвани законови промени относно признаването на чуждестранни съдебни решения в (…)


Правила за финансиране на проекти за безопасни условия на труд по ОП „Развитие на човешките ресурси“

До края на тази седмица ще стартира схема за подобряване условията на труд в предприятията. Финансирането е по  оперативна програма (…)


Инвестиционни посредници без право на дейност в България

СПИСЪК НА ДРУЖЕСТВА, КОИТО НЕ СА ЛИЦЕНЗИРАНИ ОТ КФН И НЯМАТ ПРАВО ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ИЛИ УПРАВЛЯВАЩО (…)


Как да постъпим при откраднат винетен стикер

В Закона за пътища е разписан редът за издаване на нов винетен стикер. Според чл. 10а, ал. 5 от закона (…)


Клиентите на магазини „Лидл“ могат да получат обезщетения за подвеждаща реклама

Всеки клиент на „Лидл“ или всяко физическо или юридическо лице, което се чувства ощетено от досегашна подвеждаща рекламна компания на (…)


Новият Закон за обществените поръчки – какво се променя.

В брой 13 на Държавен вестник(от 16.02.2016 г.) е обнародван новият Закон за обществените поръчки. Още преди гласуването на законопроекта (…)


Финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – нови правила

Процедурата по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по която ще бъдат разпределени общо 19.6 млн. лв., беше открита на 4 (…)


Избягване на двойно данъчно облагане с Великобритания

В брой 10 на “Държавен вестник” от 05.02.2016 е обнародвана Спогодбата между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна (…)


Мобилните оператори да се готвят за проверки

Главна инспекция по труда ще проверява предприятиятя, в които полагат труд така наречените работници „под наем“ – чрез агенции за (…)