За работодатели-Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

В брой 33 на “Държавен вестник” от 26.04.2016 г. е обнародван Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност. Една от (…)


Кои заеми се декларират задължително?

Физическите лица трябва задължително да декларират получените парични заеми в годишната данъчна декларация за 2015 г., ако тези заеми надвишават (…)


Къде е най-подходящо да имате офшорна сметка

В края на миналата година беше актуализиран списъкът със страните, които България счита за юрисдикции с преференциален данъчен режим по (…)


Финансиране на проекти за безопасни условия на труд по ОП „Развитие на човешките ресурси“

От Министерство на труда и социалната политика обявиха старта на процедура по подбор на проекти за подобряване условията на труд (…)


Иницатива за сътрудничество между работодатели и Агенция по заетостта

Агенцията по заетостта организира днес Европейски ден на работодателя. Той ще се състои за първи път и е по инициатива (…)


Признаване на професионална квалификация – промени в закона

В брой 27 на “Държавен вестник” от 05.04.2016 г. са обнародвани изменения и допълнения в Закона за признаване на професионални (…)


Нови електронни услуги, достъпни с ПИК на НАП

Националният осигурителен институт продължава работата по интеграцията на справочните си електронни услуги за достъпване чрез персонален идентификационен код (ПИК) на (…)


Право на постоянно пребиваване в страна от ЕС

Като гражданин на ЕС получавате автоматично право на постоянно пребиваване в друга страна от ЕС, ако сте живели законно в (…)


ЗА РАБОТОДАТЕЛИ – кой и за какво може да извършва проверки във фирмите

Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Повечето работодатели едва ли знаят колко и кои административни органи имат (…)


Загубили сте работа в Испания – какви права имате

Ако сте български гражданин и сте изгубили работата си в Испания, като безработно лице вие имате право да получавате обезщетение (…)