ЩЕ ОСТАНАТ ЛИ АНОНИМНИ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ОФШОРНИ ДРУЖЕСТВА-ПРОМЕНИ В ЗАКОНА

Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu В брой 48 на Държавен вестник от 24.06.2016 г. са (…)


КУПУВАТЕ ИМОТ НА „ЗЕЛЕНО“ – КОИ СА РИСКОВЕТЕ

Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Пазарът на жилищни имоти вече не е така активен. Затова (…)


Промени в Закона за енергетиката

‪Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu В бр.47 на Държавен вестник от 21.06.2016 г., са обнародвани промени в (…)


За какво глобяват строителните предприемачи през лятото?

Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu Главна инспекция по труда по традиция увеличава броя на проверките в строителния сектор в (…)


Банковата ви сметка е запорирана – какво може да се направи?

Правна кантора „Даскалов“ - тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Общото правило е, че всяко задължение трябва да се плати. У нас длъжниците, които (…)


Кои фирми без дейност не са длъжни да представят годишен финансов отчет до 30 юни?

В края на юни изтича срокът, в който всички търговци по смисъла на Търговския закон трябва да публикуват в Търговския (…)


Нови възможности за интернет справки от НОИ – информация за приети документи за осигуряване

От 10 юни 2016 г. на интернет страницата (www.nssi.bg) на Националния осигурителен институт е достъпна нова„Справка по БУЛСТАТ за представени (…)


НАЕМАНЕ НА ЧУЖДИ РАБОТНИЦИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН – НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Заради недостига на персонал в сферата на туризма още преди началото  на активния летен туристически сезон работодателите  заявиха намерения да (…)


Уведомленията за трудови договори в НАП се изпращат с обновен програмен продукт

Националната агенция за приходите за пореден път актуализира програмния продукт за  изпращане на уведомление от работодателя при сключване и прекратяване (…)