Забраната на бурките води до глоби и за носене на шал през зимата.

адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Носенето на бурки в България вече официално е забранено със закон. (…)


Как работодателят да спре нежеланото текучество на кадри – I-ва част

адв. Йордан Даскалов“; тел. 0889 967 151; e-mail:office@personal-lawoffice.eu Не е тайна, че проблемът с намирането на необходимия персонал е един от (…)