За кои професии се издава Европейска професионална карта по електронен път?

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Вече e обнародванa Наредбата за условията и реда за издаване на европейската професионална карта. С (…)


Минимална заплата в страните от Европа – изследване на Евростат

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Това са резултатите на Европейската статистическа служба(Евростат) от изследване за минималните (…)


Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Скоро ще бъдат обнародвани промени в няколко наредби, касаещи прилагането на (…)


Обновена версия на програмен продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Програмният продукт за генериране на данни за декларации образец №1, образец (…)


Facebook ще конкурира Linkedin с обявите за работа

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Борбата за пазарен дял не спира дори и сред глобалните играчи. Facebook смята да (…)


За българските превозвачи – в Германия вече е забранено шофьорите да почиват в камионите

адв. Йордан Даскалов, тел. +359 889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Професионалните шофьори в Германия вече не могат да ползват 45-часовата (…)


Работодателят налага глоби на служители – кога това е законно?

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Работодателите знаят, че най-ефективният способ за санкциониране на служител, който не спазва правилата за (…)


Договор за кредит – арбитражната клауза вече е забранена

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu В случай, че занапред ви бъде предлаган договор с текст, в (…)