Гражданска отговорност и каско – кога застрахователите ни подвеждат?

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Застраховката „Гражданска отговорност“ е задължителна. А все повече собственици на автомобили предпочитат да имат (…)