Дължите заплати на работниците – какво ви очаква след промените в Кодекса на труда

адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Последните промени в Кодекса на труда(ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г.) (…)


Минимална работна заплата(МРЗ), осигуровки и обезщетения през 2018 г.

адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu В днешния 99 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани Законът за (…)


Нов ред за регистрация на нестопански организации(ЮЛНЦ). Сегашните трябва да се пререгистрират

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu През месец септември 2017 г. бяха обнародвани последните законови промени за (…)