адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Статистиката за броя на трудовите злополуки през миналата 2017 година показва макар и малко увеличение в сравнение с предходната 2016. Общо 2 911 са регистрираните трудови злополуки у нас през 2017 г. – с 63 повече от 2016. И това са само официалните данни на Националния осигурителен институт.

Според информацията 2318 от злополуките са станали на работното място, а 593 – при отиване или връщане от работа. Броят на смъртните случаи е общо 94.

Най-много остават злополуките в секторите транспорт, преработваща промишленост, търговия и ремонт на автомобили, както и строителство.

Какви са последиците и как да постъпи работодателят ?

При трудова злополука пострадалият работник или служител има право на обезщетение от фондовете на държавното обществено осигуряване, когато отговаря на предвидените в закона условия. По сключени застрахователни договори за риска злополука, се изплаща и обезщетение от застрахователя.

Независимо от правото на обезщетение от фондовете на ДОО и от договор за застраховка, при трудова злополука работникът или служителят може да претендира обезщетение от работодателя за претърпените от него вреди – имуществени (каквито са например разходите за лечение) и неимуществени (за претърпените болки и страдания в резултат от злополуката).

Така е при всички трудови злополуки – както тези, при които е настъпила временна или трайна неработоспособност, също и за смъртните случаи.

Какво става когато трудова злополука бъде прикрита и представена за битова ?

На практика  резултатът е още по-големи рискове за санкции и немалки административни глоби. А в повечето случаи и съдебни спорове и присъждане на обезщетения за пострадалите.

Именно за това, когато работник или служител е претърпял злополука, не предприемайте прибързани действия, особено когато са в нарушение на закона. Съществуват и законови способи да се намали или да не бъде платено обезщетение за сметка на работодателя.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“

тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu