Наемане на работници от чужбина – промени в закона улесняват работодателите

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu В бр. 24 на Държавен вестник от 16.03.2018 г. са обнародвани промените в Закона (…)


Трудови злополуки през 2018 г. – как да реагира работодателят ?

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Статистиката за броя на трудовите злополуки през миналата 2017 година показва макар и малко (…)