Нов платен отпуск за осиновители от 1-ви юли

адв. Йордан Даскалов, тел: 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu В брой 30 от 3.04.2018 г. на Държавен вестник бяха обнародвани (…)