Електронно трудово досие – да или не?

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Омръзнаха ли ви еднотипните реклами за защита на лични данни? Ако отговорът е да (…)