Запечатване на търговски обект – кога НАП действа незаконно ?

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu   “Запечатване на търговски обект” или по-просто казано затварянето му, е една от принудителните (…)