Защита на лични данни при кандидатстване за работа – какво е необходимо според КЗЛД

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Всеки кандидат за работа предоставя лични данни на потенциалните си работодатели. (…)