адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

За безвъзмездна помощ за микро и малки фирми в размер от 3000 до 10000 лева информира Министерство на икономиката.

Могат да кандидатстват всички фирми, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Изключени са земеделските производители.

Документите, необходими за кандидатстване можете да видите ТУК

Образците на документи за участие в процедурата по кандидатстване и изискванията към кандидатите са на разположение и на този ЛИНК

Представянето на документи за кандидатстване ще става изцяло он-лайн, като документите и приложенията към тях ще бъдат подписвани с електронен подпис.

————————————————————————————————————————-

След отмяната на извънредните мерки за всяка фирма, нестопанска организация и работодател, ще бъде необходимо да преразгледа или възстановите отношенията си с клиенти, търговски партньори или държавна администрация.

Бъдете подготвени още сега.

Правна кантора “Даскалов” оказва съдействие за:

Догововори с контрагенти, клиенти, посредници или други изпълнители и партньори във вашата дейност

Оптимизиране на разходи пo заплащане на труда на служителите;

Сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори;

Договори с фирми за подбор на персонал;

Изпращане на работници от България за страна от Европейски съюз;

Наемане на работници от трети страни за български работодатели;

Защита на лични данни(GDPR);

Дискриминация;

Трудови злополуки;

Представителство пред съд и административни органи.

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

 

Източник: Министерство на икономиката