адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

На 24 ноември адв. Йордан Даскалов, представя основните въпроси за правилното водене на докуметация в лични трудови досиета и сключването на трудови договори.

Коментират се също и възможностите да не бъдат допускани грешки при сключване на трудови договори – тхното офомяне и следващи изменения.

Електронното трудово досие също е основна тема. Особено при работа от дистанция и риск от карантиниране на служители.

Една от причините, то да не се възприема като масова практика сред работодателите, е именно липсата на информация за неговото правилно въвеждане.

Едновременно с това има и редица търговци на програмни продукти, които некоректно предлагат софтуеър и готови образци на документи, под наименованието “електронно” трудово досие. Подобни неприемливи търговски практики също водят до грешна представя у работодателите за същността на воденето на документация за служителите в електронен формат.

Темите на семинара можете да видите тук

Провеждането е присъствено и он-лайн.

Правна кантора “Даскалов” оказва съдействие за:

Догововори с контрагенти, клиенти, посредници или други изпълнители и партньори във вашата дейност

Оптимизиране на разходи пo заплащане на труда на служителите;

Сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори;

Договори с фирми за подбор на персонал;

Изпращане на работници от България за страна от Европейски съюз;

Наемане на работници от трети страни за български работодатели;

Защита на лични данни(GDPR);

Дискриминация;

Трудови злополуки;

Представителство пред съд и административни органи.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“

тел. 0889 967 151 

e-mail: office@personal-lawoffice.eu