адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Българската банка за развитие подписа споразумения с първите четири кредитни институции, които започват работа по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в подкрепа на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19.

Безлихвените кредити са в размер до 4 500 лева.

За отпускане на кредитите не се изискват обезпечения и по тях няма да се дължат такси, комисиони и неустойки. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

Кой може да получи безлихвен кредит

Две категории физически лица могат да кандидатстват за безлихвен кредит по програмата:

-работещите, които са в неплатен отпуск;

-самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд в условията на извънредно положение.

Четири банки вече приемат документи за отпускане на безлихвени кредити

Това са:

Общинска банка – от днес, 27-ми април;

Инвестбанк – след 29-ти април;

Интернешънъл Асет Банк – от 4-ти май;

Първа инвестиционна банка – от 5-ти май.

Останалите осем банки, за които предстои уточняване на датите за приемане и разглеждане на документи са:

Алианц банк България, Банка ДСК, ОББ, Райфайзен банк, Търговска банка АД, Уникредит Булбанк, ЦКБ и Юробанк България.

Изискванията и списък с документи, необходими за отпускане на кредит, можете да видите ТУК

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Източник: ББР