адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

В Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, и допълнение в Кодекса на задължителното осигуряване бе предвидено изплащане на компенсации за работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение.

Днес бе обнародвано и Постановлението на Министерски съвет, за условията и реда за изплащане на компенсации(вж. тук).

В продължение на цяла седмица различните проекти на въпросното ПМС  бяха обсъждани от “експерти”, които само внесоха допълнителен хаос.

Ето кои са основните грешки, които могат да бъдат обобщени от постъпилите към кантората ни въпроси:

Грешка 1

Въвеждането на извънредни мерки със заповед на МЗ директно ми дава право да кандидатствам за компенсации.

Всъщност това се отнася само за ограничена категория работодатели, които попадат в хипотезата на чл.1 от постановлението.

Грешка 2

Фирмата спря да работи защото нямаме клиенти и приходи. Това означава, че работата е преустановена.

В Законът за извънредните мерки наистина се използва понятието “преустановяване на работата”. Но в неговото съдържание, а още по-малко в друг нормативен акт, не е дадена легална дефиниция или изрични изисквания какво да е съдържанието на акта на работодателя, за преустановяване на работата.

Причината е, че всеки засегнат ще реагира според особеностите на своята дейност.

Грешка 3

Изискванията и условията за получаване на компенсации са много и неясни.

Всъщност не само юристите, но и повечето експерти, предпочитат да критикуват формулировката на разпоредбите в новите нормативни актове. В случая съм изненадан , че за сравнително кратко време бяха отстранени неяснотите и редактирани текстовете на постановлението.

Грешка 4

Прецених, че е по-изгодно да уволнинявам служителите, вместо да кандидатствам за компенсации и да запазя работни места.

Тогава преценете и колко ще ви струва впоследствие набирането и назначаването на нови хора. Ако изобщо е възможно отново да възобновите дейността.

Затова, най-правилно е да прочетете внимателни текстовете на постановлението, преди да решите как да постъпите.

Не забравяйте, че срокът за кандидатстване е до 21-ви април.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu