адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Мерките за ограничаване на  грипната епидемия, причинявана от корона вирус,  имат преки последици както за бизнеса , така и за хората, които пътуват.

От 11 февруари 2020 г. новият коронарен вирус, обозначен като 2019-nCoV се нарича SARS-CoV-2. А белодробното заболяване, което предизвиква вирусът SARS-CoV-2 , получи наименованието Covid-19.

Още на 30 януари 2020 г. Световната здравна организация (WHO) обяви SARS-CoV-2 за световна заплаха за здравето.

От своя страна Съветът на ЕС, представляван от министрите на здравеопазването на страните членки (HSC),  приема необходимите решения за действия по предотвратяване разпространението на заразата.

Понастоящем, във всяка държава членка на ЕС, има изградена система за ранно предупреждение за разпространение на подобен род епидемии и план за действие. А в редица държави вече има и специално законодателство относно вирусът SARS-CoV-2.

КАКВИ СА МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАРАЗАТА ПРИ ПЪТУВАНЕ ОТ И ЗА КИТАЙ 

Авиокомпаниите с полети от и за Китай са длъжни да предоставят данни за здравословното състояние на пътниците, както и тяхното бъдещо местопребиваване в следващите 30 дни. 

Въпросните данни се събират от пътниците – за целта се попълват анкетни карти на борда на самолета. От своя страна пилотите информират контролната кула на летището за здравословното състояние на пътниците преди самото кацане. Ако бъде съобщено за лице на борда, което е със съмнение за SARS-CoV-2, пътниците се изолират, а лицето се преглежда от лекар, който преценява как да се действа в случая. Лицата, които са били във вероятен контанкт с носители на вируса, също се поставят под карантина за 14 дни.

Тестове за наличие на вируса обаче се извършват само на лица показващи симптоми.

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАРАЗАТА В СТРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

В Германия е приет специален закон – Coronavmeldev, съгласно който при съмнение за наличие  за инфектиране с вируса на  SARS-CoV-2, незабавно се уведомява местната здравна служба (Gesundheitsamt). Координацията за противодействие на разпространението на заразата на федерално ниво се осъществвява от института Robert Koch.

В Австрия мерките, сързани с новият вирус, се контролират от Bundesministerium für Soziales,G esundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Информацията за предприетите мерки и нивото на заболеваемостта се актуализира всеки ден в 10:00ч. на страницата на министерството. Лабораторната диагностика на тестовете свърани с наличието на заразата се извършва в Zentrum für Virologie an der Medizinischen Universität Wien.

Предоставен е и телефонен номер на гореща линия за информация свързана с SARS – CoV-2 в Австрия : 0800555621

В Белгия, след 15-ти февруари 2020 г. , всички лица , пристигащи с полет  от Китай, се поставят задължително под 14 -дневна карантина в техният дом или на друго подходящо място.

Пътуващите, които пристигат в Белгия с международен полет от Китай, но не са били в Китай, не се поставят под карантина.

Координацията се води от Instituut voor Tropische Geneeskunde (Antwerpen). Допълнителна информация може да бъде открита в изрично създадения за целта сайт за информираност на населението в Белгия ТУК

В България към момента е открита гореща телефонна линия за информация свързана със SARS- CoV-2 - на телефон 028078757

В Италия през последните няколко дни има увеличени регистрации на заболеваемост в областите Ломбардия и Венето.

За целта местните власти приеха изрична наредба на 21.02.2020 г. Предвидено е, при установяване на симптоми  на зараза с вируса, гражданите в Ломбардия вместо да ходят в спешно отделение на местна болница, да съобщят за това на телефон: 800894545

Горещи телефонни линии за информация в Италия са:

Ломбардия: 800894545

Венето: 800462340

Правна кантора „Даскалов“ оказва съдействие на работодатели, инвеститори и организации за:

-оптимизиране на разходи за персонал и обслужване на аутсорсвани дейности;

-създаване на системи за управление на отношения с контрагенти и клиенти;

- сключване, промяна и прекратявания на трудови договори и граждански договори с външни изпълнители;

- договорни отношения между фирми от България и чужди страни;

- изпращане на работници от България за страна от ЕС и набиране на работници от трети страни за български работодатели;

- защита на лични данни (GDPR)

- трудови злополуки;

-дискриминация;

- други необходими правни услуги и представителство пред съд и административни органи.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu