адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

В бр. 1 на ДВ(от 03.01.2020 г.) е обнародвана новата Наредба № Н-13 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Необходимостта от приемане на Наредба № Н-13 бе Решение № 11559 от 30.07.2019 г. на Върховния административен съд(ВАС), с което бе отменена Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. Мотивите на ВАС за отмяна на досега действащата наредба са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила при нейното приемане.

С новата Наредба № Н-13 не са въведени съществени различия в досега действащите правила на подзаконово ниво.

Наредба № Н-13 е в сила от деня на нейното обнародване(03.01.2020 г.) и отменя действащата досега Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Съдържанието на наредбата можете да видите тук

Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu