адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail:office@personal-lawoffice.eu

От 24.00 часа на 20.03.2020 г., по Заповед на Министъра на здравеопазването органите на МВР  организират контролно-пропусквателни пунктове на входно-изходните пътища на областните градове в Република България.

В точка I.3 от заповедта е предвидено, че през пунктовете се допуска преминаването на лица само в случаите на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес.

Обстоятелствата, налагащи пътуването се удостоверяват с декларация/служебна бележка от работодател или надлежен документ. Ето образци, които можете да ползвате според конкретния случай за вашето пътуване:

Декларация за пътуване(утвърдена от МВР)

Декларация за пътуване по здравословни причини

Служебна бележка от работодател за пътуване до работното място

Добре е да имате предвид и следното:

Възможно е да има и други причини, които налагат пътуването, и те да съответстват на заповедта на Министъра на МЗ. Но заповедите на държавните органи, във връзка с извънредното положение, съдържат неясноти, а понякога и противоречия. За да избегнете излишни спорове със служителите на МВР, които само ги изпълняват, предлагаме няколко съвета.

Желателно е да носите в себе си документите, придружаващи удостоверението или декларацията, и с които при необходимост да докажете причините за вашето пътуване.

Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu