адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

На 29-ти април бяха обявени последните промени в условията за кандидатстване, с проекти за „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

ВАЖНО: Окончателните условия за кандидатстване ще са ясни непосредствено преди датата 11-ти май.

Добре е още сега да подготвите информацията за кандидатстване. Пълния списък с документи, към настоящия момент, можете да видите ТУК

Критериите за кандидатстване, представени от Министерство на икономиката към днешна дата – 30-ти април, можете да видите ТУК

Какво е новото в условията и критериите за кандидатстване?

1. Първоначалната дата за кандидатстване е 11-ти май.

2.Ще могат да кандидатстват микро- и малки предприятия, които са регистрирани до 1-ви юли 2019 г.

Тази промяна дава възможност на повече фирми дакандидатстват по програмата, тъй като първоначалното изискване допускаше само кандидати, регистрирани преди 1-ви януари 2019 г.

3. Минималният оборот на фирмата за 2019 г. да е поне 30 000 лв.

ВАЖНО: Не забравяйте – тези които кандидатстват и са с подготвена документация още към началната дата – 11 май, имат предимство.

Ето кратко напомняне на основните критерии, за да бъдете одобрен

1.Допустими кандидати са микро- и малки предприятия.

2.Да имате реализирана печалба. Не се допуска участие за фирми, които нямат печалба или са на загуба през 2019 г.

3.Могат да кандидатстват предприятия от всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за развитие на селските райони).

4.Да имате спад с минимум 20% в своя оборот за месец април 2020 г. спрямо средно месечния оборот за 2019 г.

5.Размерът на помощта е от 3000 до 10 000 лв(10% от оборота за 2019 г.). Предоставя се, за да покрие разходи, свързани с дейността. Това могат да бъдат всякакви разходи  като наем, консумативи, суровини, заплати, оборотни средства и др. подобни.

6.За кандидатстването ще се изисква валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия дружеството или на упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно, както и подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред Националната агенция по приходите.

ВАЖНО: Окончателните указания за кандидатстване ще бъдат изготвени непосредствено преди 11-ти май.

————————————————————————————————————————-

След отмяната на извънредните мерки за всяка фирма, нестопанска организация и работодател, ще бъде необходимо да преразгледа или възстанови отношенията си с клиенти, търговски партньори или държавна администрация.

Бъдете подготвени още сега.

Правна кантора “Даскалов” оказва съдействие за:

Догововори с контрагенти, клиенти, посредници или други изпълнители и партньори във вашата дейност

Оптимизиране на разходи пo заплащане на труда на служителите;

Сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори;

Договори с фирми за подбор на персонал;

Изпращане на работници от България за страна от Европейски съюз;

Наемане на работници от трети страни за български работодатели;

Защита на лични данни(GDPR);

Дискриминация;

Трудови злополуки;

Представителство пред съд и административни органи.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu