адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Понастоящем масово използваните лични предпазни средства срещу вирусна инфекция, вкл. COVID-19, са полумаскитие и защитните ръкавици. По-малко се използват защитни очила и защитни шлемове(т.н. защитни лицеви екрани).

Медицинският персонал, а и всички хора, които са поставени във високи рискови условия от заразяване, освен изброените горе предпазни средства ползват и защитни облекла.

Най-точната информация за това как ни предпазват различните предпазни средства и какви са изискванията към тях е обобщена в този материал, изготвен от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

За да бъдете наистина защитени, би трябвало да ползвате лични предпазни средства, които да съответстват на Регламент (ЕС) 2016/425 Този регламент установява изискванията за проектирането и производството на лични предпазни средства, които са предназначени за пускане на пазара на Европейския съюз, респективно и на територията на РБългария.

Кои предпазни средства съответстват на европейските изисквания и с каква маркировка трябва да е обозначено това съответствие, можете да видите ТУК

——————————————————————————

Правна кантора “Даскалов” оказва съдействие за:

Догововори с контрагенти, клиенти, посредници или други изпълнители и партньори във вашата дейност

Оптимизиране на разходи пo заплащане на труда на служителите;

Сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори;

Договори с фирми за подбор на персонал;

Изпращане на работници от България за страна от Европейски съюз;

Наемане на работници от трети страни за български работодатели;

Защита на лични данни(GDPR);

Дискриминация;

Трудови злополуки;

Представителство пред съд и административни органи.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu