Предпазни средства срещу COVID-19 – на кои изисквания трябва да отговарят

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Понастоящем масово използваните лични предпазни средства срещу вирусна инфекция, вкл. COVID-19, са полумаскитие (…)