Електронно лично трудово досие и сключване на трудови договори – семинар

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu На 24 ноември адв. Йордан Даскалов, представя основните въпроси за правилното водене на (…)