Днес, в Държавен вестник, бе обнародвано ПМС № 405 от 25.11.2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки.

При какви условия ще бъдат предоставяни безвъзмездните средства, можете да видите ТУК