адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Трудова е злополуката, която е настъпила по време на работа, при пътуване към работното място или при връщане от работа у дома.

Това е така не само в България, но и в други европейски страни.

Сравнението със страните от ЕС не е случайно. От началото на пандемията(COVID-19) работата при условията на хоум офис е все по-често приложима.

Решение на немски съд, още от декември 2021 г., е разбираем пример кога злополука в дома се превръща в трудова. Причината е, че пострадалият е работил именно при условията на хоум офис.

Подробности за съдебното решение можете да видите ТУК.

В случая Германия ни изпреварва само защото дистанционната работа там има широко приложение още преди пандемията. А въпросният съдебен спор е започнал през 2018 г.

Заради специфичното у нас отношение към правилата, при нещастни случаи настъпили в хипотеза на дистанционна работа, последиците за работодателя могат да бъдат не само изненадващи, но и още по-неприятни.

Каква е отговорността на работодател при трудова злополука

За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна нетрудоспособност, трайна неработоспособност над 50 на сто или смърт на работника или служител, работодателят отговаря имуществено, независимо от това дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.

Това е така независимо от правото на обезщетение на пострадалия работник от фондовете на държавното обществено осигуряване. И дори когато има договор за застраховка, който макар и частично е покрил настъпилите вреди.

Не са малко случаите работодателят да прикрива настъпила трудова злополука, като тя се представя за битова. А изкушението да се постъпи така при условията на работа от дома(хоум офис) са още по-големи.

Но това води единствено до финансови последици – обезщетения за пострадалия работник и административни санкции.

Допълнителни коментари по темата вижте на следните линкове:

Промяна в сроковете при установяване на трудова злополука

Трудова злополука и обезщетение – може ли работодателят да не плаща?

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Даскалов“

тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu