адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Трудова е злополуката, която е настъпила по време на работа, при пътуване към работното място или при връщане от работа у дома.

Това е така не само в България, но и в останалите европейски страни.

Сравнението със страните от ЕС правя неслучайно. След началото на пандемията(COVID-19) работата при условията на хоум офис(т.е. от дома) е все по-често приложима.

Къде е България и къде Германия в споровете за трудови злополуки 

В тази връзка интерес предизвиква решението на немски съд от 8-ми декември 2021 г. С него се приема за трудова злополука, която е настъпила у дома. Причината е, че пострадалият е работил именно при условията на хоум офис. А последиците от злополуката са тежки травми при падане от стълба – на път от спалнята към дневната.

Подробности за съдебното решение на немския съд можете да видите ТУК.

Съдебната практика у нас не е по-различна. В случая Германия ни изпреварва само защото дистанционната работа там има широко приложение от преди пандемията. А въпросният съдебен спор в немския съд е започнал през 2018 г.

В България, почти две гадини след началото на пандемията и масовото прилагане на работа от дистанция, все още не се спазват законовите изисквания. Най-често работодателите смятат за напълно достатъчно да издадат заповед, с която да определят кои техни служители ще работят от дома си.

Заради това, специфично българско отношение към правилата, при нещастни случаи настъпили при дистанционна работа, последиците за работодателя могат да бъдат не само изненадващи, но и още по-неприятни.

Каква е отговорността на работодателя при трудова злополука

За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна нетрудоспособност, трайна неработоспособност над 50 на сто или смърт на работника или служител, работодателят отговаря имуществено, независимо от това дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.

Това е така независимо от правото на обезщетение на пострадалия работник от фондовете на държавното обществено осигуряване. И дори когато има договор за застраховка, който макар и частично е покрил настъпилите вреди.

Не са малко случаите работодателят да прикрива настъпила трудова злополука, като тя се представя за битова. А изкушението да се постъпи така при условията на работа от дома(хоум офис) са още по-големи.

Но това води единствено до още нежелани последици – вкл. и високи административни санкции.

Именно за това, когато Ваш служител е претърпял злополука, не предприемайте прибързани действия. Съществуват и законови способи да се намали или да не бъде платено обезщетение за сметка на работодателя.

Допълнителни коментари по темата вижте на следните линкове:

Промяна в сроковете при установяване на трудова злополука

Трудова злополука и обезщетение – може ли работодателят да не плаща?

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Даскалов“

тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu