От 1-ви март промени в уведомлението до НАП по чл.62, ал.5 КТ за сключване, изменение и прекратяване на трудови договори

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu От 1-ви март са в сила допълнителните изисквания към работодателите за уведомлението, което (…)