За работодатели: Признаване на трудов стаж за работа в чужбина

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Продължителността на трудовия стаж не е част от задължителното съдържание на трудовия договор. (…)