Трудова злополука при работа от дома – как да се избегнат рисковете?

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Трудова е злополуката, която е настъпила по време на работа, при пътуване към (…)