адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Много български фирми вече заявиха готовност да наемат на работа украински граждани.

В момента се обсъжда и допълнително отпадане на редица административни ограничения и облекчаване на правилата за наемане на работа на хората, които търсят убежище от войната в Украйна.

Вса пак основните изисквания са в сила и е необходимо фирмите-работодатели да се съобразят с тяхното спазване.

Какви са общите правила за наемане на работа на украински граждани

Правилата за наемане на работа от български работодател на чужди граждани, са уредени в Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност(ЗТМТМ).

В него разбира се има и облекчен режим за наемане на работа на хората, които търсят или вече са получили убежище в Република България. Точно това са хипотезите, които са приложими и при наемането на работа на украински граждани. Въпреки, че те са граждани на трета страна, която не е член на Европейски съюз, за подобни случаи наемането на работа е при значително по-облекчен режим.

Приложимите правила са близки на тези за наемане на граждани от страна-членка на ЕС.

Преди всичко няма да се прилага изискването за получаване на първоначално разрешение за достъп до пазара на труда в Република България.

Трябва обаче задължително да се спазят правилата за регистрация и деклариране на заетостта – по ЗТМТМ и Правилника за неговото прилагане, а именно:

Граждани на Украйна, които са подали молба за закрила, имат право да бъдат наети на работа  при условията на регистрационен режим. Същото се отнася и за тези, които вече имат право на убежище или предоставена международна закрила. Декларирането на наемане на работа се извършва от работодателя

По отношение на оформянето на документи за наемането на работа на украински граждани, се прилагат и общите правила на трудовото законодателство в Република България.

От какво да се пазят работодателите

Бъдете внимателни при контакти с посреднически организации, които предлагат на пръв поглед съдействие, но всъщност прикриват истинските си намерения.

Вече се появиха лица и организации, които твърдят, че съдействат на българскитке работодатили безвъзмездно за “Публикуване в интернет-платформи на обяви за наемане на работа на украински граждани”.

Добре е всеки работодател да прецени дали изобщо е необходимо да търси подобен тип посредничество, което се изпълнява по задължение от държавни институции.

Също така има и специфични правила, които се прилагат когато хората не разполагат с необходимите документи или заместващи тези за самоличност. А без съмнение няма да са изключение и подобни случаи.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Съдействаме с безплатна първоначална консултация при наемане на украински граждани