адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Уволненията в държавната администрация, обсъждани още в предизборната кампания,  започнаха преди коледните празници. А въпреки официалните изявления, че те ще се ограничат само до онези държавни служители, които са навършили възраст за пенсиониране, всъщност реалността е друга.

На практика уволнението на служител с право на пенсия, е само едно от многото основания за прекратяване на служебно правоотношение. Дали е налице или не правото на пенсиониране, лесно може да се установи. Но дори и тогава уволнението може да бъде незаконно – заради други нарушения.

Не без значение е и въпросът за цената на подобни уволнения. Защото и при „освобождаване“ от работа на държавен служител и при евентуалната му отмяна след оспорване, се плащат обезщетения.

Каква е защитата при незаконно уволнение на държавен служител

Целта на закона е разбира се да защити служителите в държавната и общинска администрации от произволни уволнения – особено при така наречените “чистки” след избори и смяна на властта.

Но въпреки известното припокриване с трудовото законодателство, не търсете аналогия и при защитата при уволнение на служители в централната държавна или общинска администрация.

Съществена разлика е, че изявлението на органа по назначаване за прекратяване на служебното правоотношение е административен акт. А  това значи, че трябва да отговаря на общите изисквания за валидност и законосъобразност на административните актове.

Добре е да имате предвид също, че в самия закон са уредени множество хипотези за едностранно прекратяване на служебното правоотношение от органа по назначаване(така нареченото уволнение) – със или без предизвестие.

Често срещани незаконни методи за уволнение на държавни служители

Например – един от предпочитаните незаконни “похвати” за уволнение на държавни служители, е получена най-слаба възможна оценка при ежегодна атестация.

Но когато това се прави единствено с цел да бъде отсранен от работа даден служител, не е трудно да се досетите, че става дума за злоупотреба с цел заобикаляне на закона. И от своя страна води до отмяна на уволнението.

Други нарушения на правилата за оценяване в подобни случаи са поставяне на недостатъчно конкретни и постижими цели в работния план, включване на изтекли периоди на оценяване и ред други, недопустими подходи.

Също така оценяването може да бъде опорочено и когато в мотивите на оценяващия ръководител за определяне на оценката за изпълнението не са обсъдени конкретно степента на постигане на целите, а само показаните компетентности, сочещи на неприемливо поведение, или на проведената междинна среща липсват каквито и да било забележки относно изпълнение на целите на плана, поради което дадената крайна оценка е явно необоснована.

Това са само няколко примера от отменени от съда незаконни уволнения на държавни служители.

Затова, когато смятате че сте освободен от длъжност незаконно, проверете какви са възможностите за отмяна на уволнението, получаване на обезщетение, и разбира се възстановяване на работа.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu