Отстъпка за гориво от 25 стотинки на литър – как ще се ползва ?

От кого ще се ползва отстъпката и за кое гориво ? Крайните потребители на горива ще могат да ползват отстъпка (…)