адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Законът(за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения) е обнародван още в началото на месец май. От същия месец е в сила за големите търговски организации, държавните и общински структури.  Оттогава е известно също, че 17-ти декември е крайният срок, когато малко над 5000 частни фирми(чийто персонал е от 50 до 249 служители) също са длъжни да прилагат изискванията.

Ето няколко кратки бележки за фирмите, които по различни причини все още не са успели да се запознаят с изискванията. Кратък коментар можете да видите ТУК

Досещам се и за възможни варианти. Те нямат много общо с правото и законите. Но са за тези, на които не е останало достатъчно време да реагират до момента.

Вариант първи

Семинари в последния момент

Да, те безспорно са полезни. Но обръщайте внимание не само на организатора, а и на това кой е лектор. Защото има няколко големи организации-“обучители”, които предлагат всевъзможни лекции – от мотивационни, за това как да запазим служителите си без да им увеличаваме заплатите, до специализирани консултации в строителството или международното данъчно облагане.

Сами преценета дали лектор, който например е бивш служител в държавна администрация или съдия във върховен съд, ще може да предложи информация за това как най-добре да се съобразите с нови законови правила.

Единствено папка с документи или програмен продукт едва ли има нещо повече от успокояващ ефект. Трябва и човек, който да реагира при необходимост.

Вариант втори

Ще възложа на някой да провери какво правят другите и ще направя същото

Обичайно подобен тип проучвания по традиция се възлагат на счетоводителите. На много от тях вече не им прави дори впечатление  когато въпросите са абсурдни или без никаква връзка със счетоводството и финансите. Неслучайно подобна, широко разпространена практика води логично и до третият вариант , който се обобщава с фразата

… Ще потърся отнякъде готови бланки

Стара практика, още от времето когато нямаше дори социални мрежи или правно-информационни системи. Но през последните години става все по-безмислена. Именно защото предлаганата информация е изключиелно обемна, а преценката дали е достоверна е трудна дори и за специалист.

Но точно това е вероятно да направи служителят(или външен изпълнител) на когото е възложена неприсъща работа. Защото няма как да изпълнява основните си задачи и в същото време да поеме допълнителни, изискващи други познания и подготовка.

А последиците, в това число и финансовите, са  за сметка на фирмата.

При въпроси, свържете се с Правна кантора “ДАСКАЛОВ”  на тел. +359 889 967 151 или e-mail: office@personal-lawoffice.eu

© Yordan Daskalov, 2023

Статията е обект на авторско право. Тя има за цел да  информира и изразява мнението на автора. Настоящата статия няма характрер на юридическа или друга консултация.