В брой 1 на Държавен вестник от 03.01.2023 г. е обнародвано ПМС № 497 от 29.12.2022 г. за определяне размера на МРЗ за страната

С цитираното ПМС се определя размерът :

- на минималната месечна работна заплата за страната (за пълен работен месец)  780 лв. ;

- на минималната часова работна заплата 4,72 лв.

Така определените размери на МРЗ се прилагат при нормална продължителност на работното време  (8 часа дневно, при 5-дневна работна седмица).

Постановлението е в сила от 1-ви януари 2023 г.

За прилагане на трудовото законодателство(вкл. заплащането на труда), както и други допълнителни въпроси, свържете се с КАНТОРА ДАСКАЛОВ на тел. 0889 967 151 или e-mail: office@personal-lawoffice.eu