адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

С две поредни постановления Министерски съвет увеличи размерите на командировъчните пари, които плащат работодателите. ПМС 44 от 22 март 2023 г. и ПМС 45 от 22 март 2023 г. са обнародвани в ДВ бр.27 от 24.03.2023 г.

Промените влизат в сила от 1-ви април.

Какви са промените в Наредедбата за командировките в страната (НКС)вижте ТУК

Какви са промените в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина(НСКСЧ) вижте ТУК

 

При въпроси, свържете се с Правна кантора “ДАСКАЛОВ”  на тел. +359 889 967 151 или e-mail: office@personal-lawoffice.eu