Минимална работна заплата (МРЗ) за 2023 г.

В брой 1 на Държавен вестник от 03.01.2023 г. е обнародвано ПМС № 497 от 29.12.2022 г. за определяне размера на (…)