Промени в размерите на командировъчните пари за страната и чужбина(НКС и НСКСЧ)

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu С две поредни постановления Министерски съвет увеличи размерите на командировъчните пари, които плащат (…)


Закон за защита на лицата, подаващи сигнали / Whistleblowing Directive. Изисквания към фирмите с над 50 души персонал.

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Възможно ли е да бъдат реално защитени хората, които подават сигнали за нередности (…)