Дори да платите глоба на Инспекция по труда пак не можете да участвате в обществени поръчки

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Всеки собственик на бизнес или мениджър, който участва в процедури за обществени поръчки (…)