Защита на лицата, подаващи сигнали – как да постъпят фирми с повече от 50 служители

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Законът(за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения) е (…)