адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Според проучване на Агенция по заетостта през 2024 г. ще се търсят най-много архитекти, строителните инженери, учители, икономисти и ИТ специалисти. А в сферата на здравеопазването превес в търсенето ще има не за лекари, а за медицински сестри и лаборанти.

Пълното съдържание на това проучване можете да видите ТУК

Въздържам се от коментар за цитираните изводи на Агенцията по заетоста. Ще оставя тези, които имат интерес, сами да направят сравнение с други източници(вижте линковете по-долу).

Защо на практика  се стига до разминаване в резултатите в проучването на АЗ и други, също специализирани в пазара на труда изследвания ?

Законът задължава Агенция по заетостта всяка година да прави подобно проучване. То би трябвало да служи за целите на план-прием във висшите и средните професионални училища. Провежда се под формата на анкета сред фирмите-работодатели.

В този смисъл неговите резултати до-голяма степен зависят от това кои от анкетираните са били най-активни – по региони и сектори на икономиката. И разбира се доколко са били откровени в отговорите си.

Други, общодостъпни източници за пазара на труда в България ?

Трендът на най-търсени професии в България е много по-обозримо представен на графиките на посредническата платформа jobs.bg(вижте ТУК)

Те от своя страна проследяват най-търсените професии през настоящата година в следните браншове:

-търговия и продажби;

-туризъм;

-производство;

-транспорт и логистика;

-информационни технологии.

Как да разберем кои наистина са най-търсените професии в останалите страни от Европа ?

В случай, че искате да проследите тенденциите и в други европейски страни можете да го направите за всяка от изброените държави от ЕС – Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Испания, Италия, Швеция, Швейцария, Нидерландия.

За въпроси, свързани с персонал и трудови отношения свържете се с Правна кантора ДАСКАЛОВ

на тел. +359 889 967 151 или e-mail: office@personal-lawoffice.eu

 

© Yordan Daskalov, 2024

Статията е обект на авторско право. Тя има за цел да  информира и изразява мнението на автора. Настоящата статия няма характер на юридическа или друга консултация.