адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Миналата седмица Народното събрание прие на първо четене промени в Кодекса на труда (КТ) с които се усъвършенства нормативната уредба, приложима към работата от разстояние(home office/remote work).

Това, че приемането на промените е в изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост не е въпрос, който е на първо място за бизнеса в България. Или  поне за този бизнес, който печели на пазарни принципи, а не само с финансиране от или чрез държавата.

По-важно е дали новите правила са реално подобрение на досегашните, а не само формално въвеждане на текстове заради европейски изисквания. Защото в подобен случай те просто ще бъдат игнорирани от участниците на пазара на труда. И както и досегашната практика показва никакви  заплахи с високи глоби или други санкции нямат ефект.

Всъщност работата от разстояние е регламентирана в КТ още от “далечната” 2011 г. Но стана особено популярна през годините на ковид-пандемията.

Вече има и спорове в тази връзка – основно за трудови злополуки и претенции за обезщетения.

Сега действащите правила достатъчно подробно разписват какво да бъде уговорено при работа от разстояние – чл.107з-107п от КТ(вижте ТУК).

А в практиката се прилагат успешно и т.н. “хибридни модели”.

Реално новостите в предложенията са следните:

За работодателя се регламентира изрично правото да използва автоматизирана система за отчитане на отработеното време.

А за служителя възможост за изключване, т.е. да не отговаря на инициирана от работодателя комуникация по време на междудневната и седмичната почивка.

За да се прилагат промените обаче е необходимо  работодатели да актуализират своята документация – като се започне от вътрешните правила и се стигне до договаряне със служителите.

При въпроси, свържете се с Правна кантора ДАСКАЛОВ

на тел. +359 889 967 151 или e-mail: office@personal-lawoffice.eu

© Yordan Daskalov, 2024

Статията е обект на авторско право. Тя има за цел да  информира и изразява мнението на автора. Настоящата статия няма характер на юридическа или друга консултаци