адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

В Държавен вестник, бр.39 от 01.05.2024 г. бяха обнародвани изменения и допълнения на Закона за чужденците в Република България(ЗЧРБ).

Те се отнасят основно за граждани на трети страни(извън територията на ЕС), за които пребиваването е за целите на сезонна заетост при български работодател.

С тях се съкращават сроковете в които администрацията ще издава разрешение за пребиваване на чужденци при условията на чл.24 от ЗЧРБ.

Облекчени са също изискванията за представяне на удостоверителни документи, които създаваха затруднения при издаването на разрешение за пребиваване и работа.

Пълните текстове на промените можете да видите ТУК

При допълнителни въпроси относно трудови отношения, регулиране на процеси и структуриране на вътрешни правила за работа, оптимизация на заплащане на труда и обезщетения, сключване, изменения и прекратяване на трудови договори, трудови злополуки, защита на лични данни, въвеждане на изискванията за защита на лица подаващи сигнали за нарушения и др., свързани с персонал и отношения с държавна администрация

свържете се с Правна кантора “Даскалов” 

тел. +359 889 967 151

 e-mail: office@personal-lawoffice.eu