Промени в закона облекчават наемането на чужденци за сезонна работа

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu В Държавен вестник, бр.39 от 01.05.2024 г. бяха обнародвани изменения и допълнения на (…)